Strona Tematyczna!

Pracownicy z Ukrainy

Post by relatedRelated post

Rekruterzy pozyskujący pracowników ukraińskich dla wielu branż
Rekruterzy z Amer International, pozyskujący pracowników ukraińskich dla wielu dziedzin dla rodzimych pracodawców funkcjonują bardzo sprawnie. Menadżerowie poszczególnych przedsiębiorstw mają świadomość, że oddając proces rekrutacji agencji oszczędzają czas oraz środki związane z Human Resources. Nie obowiązku niczym się zajmować, gdyż kwestii formalnych dopełniają pracownicy z Amer International. Pracownicy z Ukrainy mogą z kolei spodziewać się tego, iż pozyskają zatrudnienie na zgodnych z prawem zasadach oraz za właściwe pieniądze. Na witrynie firmy mogą zapoznać się z aktualnymi warunkami zatrudnienia, z dokładnym scharakteryzowaniem tego, o jakie stanowisko chodzi, w jakim miejscu, jakie są obowiązki zatrudnionego, wymagania zatrudniającego, a także jakie jest przewidywane wynagrodzenie. Pracownicy ukraińscy mają zagwarantowaną zgodną z prawem pracę w Polsce, z wypłacaną w terminie wypłatą wynagrodzenia oraz odpowiadającą europejskim standardom bezpieczeństwa. Ze strony Amer International zapewniona jest opieka polsko – ukraińskiego koordynatora, udzielającego pomocy w sprawach porozumiewania się jak i udzielającego wsparcia w sytuacjach powiązanych z przepisami prawa.

About